Mga Tuntunin at kondisyon

Sa pamamagitan ng pag-sign up para sa isang Pero Loan account, sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Paggamit sa ibaba, pagkatapos nito ay tinutukoy bilang Mga Tuntunin. Mangyaring basahin nang mabuti ang Mga Tuntuning ito. Kung hindi mo tinatanggap ang Mga Tuntuning ito, mangyaring huwag i-access o gamitin ang application. Ang Jeff Application (mula rito ay tinutukoy bilang App) ay pinatatakbo ng SIA JEFF, na nakarehistro sa Republic of Latvia na may numero ng negosyo 43603085405 (mula rito ay tinutukoy bilang Kumpanya). Lahat ng mga dokumento sa ibaba na nauugnay sa Aplikasyon kabilang ang mga nauugnay sa Kumpanya. Ang mga indibidwal na nagsimulang gumamit ng mga serbisyo ng Jeff Apps pagkatapos nito ay tinutukoy bilang Mga User.

1. Pangkalahatang impormasyon

1.1. Application na idinisenyo upang makatanggap at maghambing ng mga alok ng kredito. Ang pagpapahiram ay gagawin ng mga bangko at nagpapahiram na nakikibahagi sa pagpapahiram ng consumer, na kilala bilang Mga nagpapahiram. Libreng aplikasyon sa antas ng serbisyo ng loan brokerage.

1.2. Bago simulan ang paggamit ng Application, dapat na maingat na basahin at unawain ng User ang Mga Tuntunin. Sa pamamagitan ng paggamit sa Application o pagbibigay ng personal na impormasyon sa Application, sumasang-ayon ang User na tanggapin ang Mga Tuntunin. Kung hindi sumasang-ayon ang User sa Mga Tuntunin, hindi dapat gamitin ng User ang Application.

1.3. Inilalaan ng Kumpanya ang karapatang baguhin o baguhin ang Mga Tuntuning ito anumang oras nang walang paunang abiso sa Gumagamit.

2. Pagproseso ng personal na data

2.1. Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa Application, sumasang-ayon ang User sa Mga Tuntuning ito.

2.2. Upang masagot ang mga tanong sa Application, kinakailangang ipasok ang personal na data ng User. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Mga Tuntunin, kinukumpirma ng User na hinihiling ng User ang pagproseso ng kanyang personal na data upang makatanggap ng alok ng pautang mula sa Lender.

2.3. Kinukumpirma ng Gumagamit ang kanyang pahintulot na ilipat ang kanyang personal na data sa kahilingan ng Tagapahiram upang ang Tagapahiram ay makagawa ng isang alok na pautang. Sumasang-ayon ang User na hayaan ang Kumpanya na ilipat ang kanyang personal na data sa isang (mga) third party na mga kasosyo ng Kumpanya upang ihatid ang mga layunin ng pag-verify at pagsusuri ng impormasyon, pagpapabuti ng kalidad ng application ng pautang ng User. gamitin at/o hayaan ang mga third party na tumulong sa pagkonekta at pagbibigay ng iba pang angkop na alok sa pautang sa User.

2.4. Ipinapaalam sa Gumagamit na ang Application ay nagpapanatili ng koleksyon ng personal na data para sa pagsusumite sa Lender. Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa Application, kinukumpirma ng User ang paglilipat ng personal na data sa Lender.

2.5. Nauunawaan ng Gumagamit na ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa pagproseso ng data ng Tagapahiram.

2.6. Sumasang-ayon ang User na gagamitin ng Kumpanya ang pisikal na address, email address at/o numero ng telepono na ibinigay ng User upang magpadala ng mga komersyal na komunikasyon para sa mga produkto, serbisyo o promosyon na inaalok ng User. na ibinigay ng Kumpanya o ng Nagpapahiram.

2.7. Sumasang-ayon ang mga user na maaari silang makipag-ugnayan ng sinumang Tagapahiram/kasosyo sa network ng kasosyo ni Jeff upang magbigay ng mga pautang o iba pang serbisyong pinansyal.

2.8. Ang data ng User ay tatanggalin sa kahilingan ng User sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa info@jeff-app.com.

3. Mga Responsibilidad ng Gumagamit

3.1. Obligado ang User na sagutin ang mga tanong sa Application upang magamit ang Serbisyo.

3.2. Obligado ang mga user na gumamit lamang ng mga secure na electronic device at pagpapadala ng data upang sagutin ang mga tanong sa Application.

3.3. Obligado ang User na huwag ibahagi ang kanyang account sa isang third party, ngunit sakaling maghinala ang user na ang kanyang application ay nakompromiso ng isang third party, dapat agad na ipaalam ng User ang Kumpanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa info@jeff-app .com.

3.4. Bago mag-apply para sa isang loan, kinumpirma ng User na nabasa at naunawaan niya ang Mga Tuntunin ng Paggamit at Patakaran sa Privacy ng Kumpanya.

4. Mga Karapatan ng Gumagamit

4.1. Ang User ay may karapatang gamitin ang Mga Serbisyo ng Application nang libre.

5. Limitasyon ng Pananagutan

5.1. Magbibigay ang Kumpanya ng impormasyon sa mga alok ng pautang ng Tagapahiram.

5.2. Ang Kumpanya ay walang pananagutan sa pagpili ng Gumagamit na tumanggap ng pautang o sa mga tuntunin ng napiling loan.

5.3. Ang Kumpanya ay walang pananagutan para sa mga aksyong ginawa sa ngalan ng User ng mga third party na nakakuha ng access sa Facebook account ng User.

5.4. Ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang pinsalang natamo bilang resulta ng anumang malfunction, malfunction ng kagamitan ng user, paggamit ng hindi naaangkop o hindi lisensyadong kagamitan o software, power failure o pagkagambala. komunikasyon at iba pang insidente.

6. Mga Tuntunin sa Privacy

6.1. Lahat ng Data ng User na ipinasok sa Application ay ililipat sa Lender para lamang sa mga layunin ng pagproseso na nakalista sa Application o alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng Kumpanya.

6.2. Kapag pumili ka ng produkto mula sa Kumpanya, maaari naming ibigay ang iyong data upang piliin ang Mga Provider ng Serbisyong Pinansyal at ang kanilang mga kinatawan para sa layunin ng: pagtulong sa pagbili ng mga serbisyo, pag-file, o pagbibigay ng impormasyon ng produkto mula sa isang Provider ng Serbisyong Pinansyal at mga kaugnay na alok tungkol sa mga produkto at serbisyong inaalok ng isang Financial Service Provider.

6.3. Hindi namin ibibigay ang iyong Personal na Data sa sinumang partido maliban kung ang partidong iyon ay sumang-ayon at/o nangakong mapasailalim sa mga tuntuning nangangailangan ng katumbas na antas ng proteksyon ng Personal na Data.