Patakaran sa Pribasiya

Patakaran sa Pribasiya

Huling nai-update: May 19, 2021

Ang Patakaran sa Pribasiya  (Patakaran para sa User) na ito ay naglalarawan kung paano ang Pero Loan at  mga kaugnay na mga kompanya (Online na Kompanya) na kolektahin, gamitin,  itago, panatilihin at ibahagi ang personal na impormasyon ng mga user ng  website na ito, www.peroloan.ph (Site). Ang patakaran ding ito ay gagamitin  sa alinman sa aming mga website na na inilathala ang Patakaran na ito. Ang  patakarang ito ay hindi naaayon sa mga website na naglalathala ng mga  magkakaibang pahayag.

1. Ano Kokolektahin namin

Kinukuha naming ang iyong  Impormasyon sa maraming mga paraan

1.1 Impormasyong ibinigay mo sa  amin - Kinokolekta namin ang pangalan ng iyong kompanya, buong pangalan,  legal na adres, email address, numero ng telepono pati na rin ang iba pang  mga impormasyon na iyong ibinigay nang direkta sa aming website.

1.2 Impormasyong nakuha namin mula  sa iba - Maaari naming makuha ang impormasyon tungkol sa iyo mula sa ibang  pinagmumulan. Maaari naming idagdag ang impormasyong ito sa mga impormasyong  nakuha namin mula sa Website na ito.

1.3. Impormasyon Awtomatikong  Nakolekta - Kami ay awtomatikong nagtatala ng impormasyon tungkol sa iyo at  sa iyong kompyuter / device. Halimbawa, kapag bumisita sa aming website,  itinatala namin ang uri ng operating system, uri ng browser, wika ng browser,  ang website na iyong binisita bago mag-browse sa aming website, ang mga  pahina na binisita mo, ang oras na ginagamit mo sa isang pahina at sa iba pa.

1.4 Impormasyon mula sa mga  Cookies - Maaari naming irehistro ang impormasyon sa mga cookies. Ang mga  cookies ay maliliit na mga file ng data na naka-imbak sa iyong hard drive sa  pamamagitan ng isang website. Maaari naming gamitin ang mga Session Cookies  (na mawawalan ng bisa pagkatapos mong isara ang iyong mga web browser) at Persistent  cookies (kung saan mananatili sa iyong computer hanggang sa tanggalin mo ito)  upang magbigay ng isang mas personalisado at interaktibong karanasan sa aming  website. Ang ganitong uri ng impormasyon ay tinipon upang ang Website ay mas  kapaki-pakinabang sa iyo at upang maiangkop ang iyong karanasan sa amin na  matugunan ang iyong mga espesyal na interes at pangangailangan.

2. PAGGAMIT NG PERSONAL NA  IMPORMASYON

Ginagamit namin ang iyong personal  na impormasyon tulad ng sumusunod:

Ginagamit namin ang iyong personal  na impormasyon upang mapatakbo, mapanatili at mapabuti ang aming mga website,  mga produkto at serbisyo;

Ginagamit namin ang iyong personal  na impormasyon upang tumugon sa mga komento at mga tanong at magbigay ng  customer service;

Ginagamit namin ang iyong personal  na impormasyon upang magpadala ng impormasyon, kabilang ang mga pagkumpirma,  mga invoice, mga teknikal na mga abiso, mga update, mga alerto sa seguridad,  suporta at administratibong mensahe;

Ginagamit namin ang iyong personal  na impormasyon upang makipag-usap tungkol sa mga promo, mga paparating na  kaganapan at iba pang mga balita tungkol sa mga produkto at serbisyo na  inaalok ng sa amin at sa aming mga napiling mga kasosyo;

Ginagamit namin ang iyong personal  na impormasyon upang i-link o pagsamahin ang impormasyon ng user sa iba pang  mga personal na impormasyon;

Ginagamit namin ang iyong personal  na impormasyon upang protektahan, siyasatin at maiwasan ang mapanlokong at  hindi awtorisadong o ilegal na gawain;

Ginagamit namin ang iyong personal  na impormasyon upang magbigay at maghatid ng mga produkto at serbisyo na  hiniling ng aming mga kustomer.

3. PAGBAHAGI NG PERSONAL NA  IMPORMASYON

Maaari kaming magbahagi ng  personal na impormasyon tulad ng sumusunod:

Maaari kaming magbahagi ng  personal na impormasyon sa iyong pahintulot. Halimbawa, maaari mong payagan  na aming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa ibang entidad para sa  paggamit sa kanilang mga aktibidad sa marketing. Ang mga paggamit ay sasailalim  sa kanilang mga patakaran sa pribasiya;

Maaari kaming magbahagi ang  personal na impormasyon kapag kami ay pumasok sa isang kasunduan sa negosyo o  makipag-ayos ng isang kasunduan sa negosyo na may kaugnayan sa pagbenta o  paglilipat ng lahat o bahagi ng isang negosyo o ari-arian nito. Ang mga  transaksyon ay maaaring isama ang anumang transaksyon o paglilitis sa  pagsasama, pagpipinansiya, pagbili o pagkabangkarote;

Maaari kaming magbahagi ng  personal na impormasyon para sa layuning legal, pamproteksyon o pangseguridad;

Maaari naming ibahagi ang  impormasyon upang sumunod sa Batas;

Maaari kaming magbahagi ng  impormasyon bilang tugon sa mga legal na kahilingan at mga legal na proseso;

Maaari naming ibahagi ang  impormasyon upang maprotektahan ang mga karapatan at ari-arian ng Pero Loan,  ang aming mga ahente, mga kustomer at iba pa;

Maaari naming ibahagi ang  impormasyon sa isang emergency. Kabilang dito ang pagprotekta ang kaligtasan  ng aming mga empleyado at mga ahente o iba pa;

Maaari rin kaming magbahagi ng  pinagsama-samang at / o hindi nakikilalang data sa iba para sa kanilang  gamit.

4. IMPORMASYON AT MGA PAGBABAGO

Maaari kang magsumite ng isang  kahilingan para sa iyong personal na impormasyon sa aming impormasyon ng  contact sa ibaba. Maaari mong tanggalin at tanggihan ang mga cookies mula sa  aming website gamit ang iyong mga setting ng browser. Maraming mga browser ay  naka-configure upang tanggapin ang mga cookies hanggang sa baguhin ang iyong  mga setting. Kung tatanggalin mo ang aming mga cookies, maaari itong  makaapekto sa kung paano ang aming Website ay gumagana para sa iyo.

5. IMPORMASYON SA  PAKIKIPAG-UGNAYAN

Tinatanggap namin ang iyong mga  komento o katanungan tungkol sa patakaran sa pribasiya na ito. Maaari kang  makipag-ugnayan sa amin: SIA JEFF Viktorijas Road 25, Jelgava, LV-3001 Latvia info@jeff-app.com

6. MGA PAGBABAGO SA PATAKARAN SA PRIBASIYA

Maaari naming baguhin ang  patakaran sa pribasiya nang walang paunang abiso. Kung babaguhin namin, kami  ay babaguhin ang petsa ng huling pag-update.